Blog Hero
 
service-icon
 

صندوق های سرمایه گذاری کالایی

 

صندوق کالایی قابل معامله یکی از ابزارهای مالی نوین هستند که به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینه های حمل و نقل، انبارداری و خسارت های احتمالی آن، اوراق این صندوق ها را خریداری نمایند. با خرید این اوراق، سرمایه گذار در عین داشتن مالکیت کالای موردنظر، مسئولیت نگهداری ازآن کالا را بر عهده ندارد. به عبارت دیگر، این صندوقها بخش قابل ملاحظه های از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه گذاری در کالای خاص اختصاص می دهند و علاقه مندان به سرمایه گذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوق ها میکنند.

 

دارایی پایه تمامی صندوقهای سرمایه گذاری کاالیی که در بورس کالای ایران پذیرش میشوند اوراق بهادار مبتنی بر کالا  است. اوراق بهادار مبتنی بر کالا  شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی کالایی ، قراردادهای اختیار معامله کالایی و قراردادهای سلف موازی استاندارد اعم از با اختیار معامله و بدون اختیار معامله. بنایراین صندوقهای سرمایه گذاری کالایی  بطور مستقیم مجوز خرید و نگهداری کالای  فیزیکی را ندارند و فقط میتوانند گواهی سپرده کالایی  را خریداری نمایند. استفاده از گواهی سپرده کالایی  بسیاری از ریسکهای مربوط به خرید و نگهداری فیزیکی کالا  را از بین میبرد و به دلیل معامله شدن این اوراق در بورس کالا  ایران از شفافیت بالایی  برخوردارند. 

کاهش هزینه ها
امنیت بیشتر 
وجود بازار ثانویه شفاف
داشتن پشتوانه قوی
متنوع سازی
شفافیت
امکان جذب سرمایه های خرد

تماس با ما

آدرس : میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر(بخارست) ، خیابان ششم ، پلاک34
شماره تماس : 02142115000
ایمیل : info@sababroker.ir