Blog Hero
service-icon

نحوه پذیرش مشتریان در بورس کالای ایران

کلیه متقاضیان انجام معاملات در بورس کالا بایستی مدارک مورد نیاز به شرح زیر را تهیه و با مراجعه حضوری به کارگزاران دارای مجوزهای مربوطه، درخواست کتبی دریافت کد بورسی را تکمیل نمایند. در صورت تکمیل بودن مدارک، کارگزاران با ارسال مدارک بصورت سیستمی و فیزیکی به بورس کالا، طی مدت زمان حداکثر 3 روز کاری، کد بورسی برای مشتریان را اخذ و به ایشان ارائه می نمایند.

 • مراجعه مشتری به کارگزار دارای مجوز فعالیت در بازار مورد نظر
 • تکمیل فرم های مربوطه و ارائه اصل و تصویر مدارک مورد نیاز توسط مشتری
 • بررسی مدارک و مطابقت دادن و ممهور نمودن به مهر برابر با اصل توسط کارگزار
 • ارسال کلیه اطلاعات مشتری بر اساس ضوابط به بورس کالا بصورت فیزیکی و سیستمی
 • بررسی تکمیل بودن مدارک توسط بورس کالا
 • تائید هویت اشخاص حقیقی/حقوقی/عمومی با استفاده از سامانه های قانونی
 • بررسی تکراری نبودن شخصیت در بورس کالا و صدور کد مشتری
 • ابلاغ کد توسط کارگزار به مشتری
 • مراجعه مشتری یا نماینده وی به کارگزار دارای مجوز فعالیت در بازار مورد نظر
 • تکمیل فرم های مربوطه و ارائه اصل و تصویر مدارک مورد نیاز توسط مشتری
 • بررسی مدارک و مطابقت دادن و ممهو رنمودن به مهر برابر با اصل توسط کارگزار
 • ارسال کلیه اطلاعات مشتری براساس ضوابط به بورس کالا بصورت فیزیکی و سیستمی
 • بررسی تکمیل بودن مدارک و رویت اصل مجوز فعالیت ممهور به مهر تائیدیه سفارت ایران در کشور مشتری توسط بورس کالا
 • اخذ شناسه فراگیر اشخاص خارجی برای مشتری براساس اطلاعات ارائه شده توسط بورس کالا
 • صدورکد مشتری توسط بورس و ابلاغ کد توسط کارگزار به مشتری
 • بورس مجاز است جهت احراز هویت مشتریان به مراجع قانونی مراجعه و تائیدیه دریافت نماید. بدیهی است صدور کد منوط به تائید اصالت مدارک می باشد و با خاطیان برخورد قانونی می شود.
 • مشتری موظف است درهر زمان بنا به درخواست بورس نسبت به ارائه مدارک و مستندات مجدد اقدام نماید. در صورت عدم ارائه، کد مشتری غیر فعال می گردد.
 • مشتری موظف است هرگونه تغییر در مدارک و مستندات را به بورس اعلام نماید و توجه به تاریخ انقضای مدارک و بروز رسانی آن نزد بورس در تعهد مشتری می باشد.
 • در صورتی که مشتری وکالت انجام معاملات خود را بطور رسمی به وکیل منتقل نموده باشد، برای وکیل نیز، حسب نوع شخصیت آن (حقیقی - حقوقی) بایستی مدارک بطور کامل ارائه گردد.

کد معاملاتی عام

کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش کالا یا گروه کالایی خاصایجاد نشده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید کالا یا گروه کالایی خاص در بورس، اقدام به خرید کلیه کالاهای پذیرش شده در بورس نماید.

کد معاملاتی خاص گروه کالا

کد معاملاتی اســت که جهت خرید و فروش یک گروه کالای خاص ایجاد شــده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید یک کالای خاص از کلیه کالاهای پذیرفته شده آن گروه کالایی نیز خرید نماید.

کد معاملاتی خاص کالا

کد معاملاتی اســت که جهت خرید یک یا چند کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است کالا یا کالاهای خاص را خرید نماید.شایان ذکراســت، کلیه معامله گران کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در قالب قراردادهای مشتقه، بایستی کد معاملاتی عام دریافت نمایند.

اشخاص حقیقی می توانند جهت خرید کالاهای کشاورزی، سیمان، طلا و کالاهای صادراتی با رعایت مفاد این دستورالعمل، کد معاملاتی خاص کالادریافت دارند.

*بورس برای کلیه اشخاص حقوقی که فرم درخواست اخذ کد و مستندات مربوطه را ارائه می نمایند، کد عام ایجاد می نماید.

*نکته

جهت صدور "کد معاملاتی خاص گروه کالا" و "کد معاملاتی خاص کالا" ، درخواست مشتری به همراه مستندات ارائه شده توسط بورس به کمیته پذیرش ارجاع و پس از تصویب کمیته، کد مورد نظر صادر می گردد.

تماس با ما

آدرس : میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر(بخارست) ، خیابان ششم ، پلاک34
شماره تماس : 02142115000
ایمیل : info@sababroker.ir